V Lekarni Miklavž in Lekarniški podružnici Starše spremljamo in objavljamo kazalnike kakovosti v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti. Naši delovni procesi so organizirani po načelih dobre lekarniške  prakse.

Kakovost v enotah zagotavljamo tako, da:

 • zdravila in vse ostale izdelke nabavljamo izključno pri registriranih veledrogerijah,

 • pri prevzemu blaga  sledimo pravilom dobre lekarniške prakse,

 • vse izdelke hranimo v kontrolirano-evidentiranem okolju v skladu z dobro lekarniško prakso, kar pomeni da, v prostorih, kjer shranjujemo zdravila merimo temperaturo in relativno vlažnost v zraku, meritve vsak dan tudi beležimo,

 • periodično nadziramo merilno in tehnološko opremo,

 • periodično izvajamo kvalifikacije merilne in tehnološke opreme,

 • spremljamo odpoklice zdravil, medicinskih  pripomočkov in živil,

 • vas v lekarni obravnava magister farmacije z veljavno licenco,

 • med najbolj pomembne kazalnike štejemo kompetence naših svetovalcev, zato načrtno spremljamo izobraževanje in usposabljanje osebja

 • lahko koristite storitvi pregled uporabe zdravil in izdelava kartice zdravil, saj imamo magistra farmacije s kompetenco za PUZ ,

 • vam lahko svetujemo pri zdravljenju s homeopatskimi zdravili, saj imamo magistro farmacije z zaključenim homeopatskim šolanjem,

 • imamo mesečno organizirana interna izobraževanja,

 • naši svetovalci obvladajo sistem farmkovigilance,  vigilance medicinskih pripomočkov, nutrivigilance in kozmetovigilance,

 • preverimo usklajenost vsakega recepta s strokovnimi kriteriji in veljavno zakonodajo v skladu z dobro lekarniško prakso,

 • Sekcija zasebnih lekarnarjev Slovenije redno izvaja interni strokovni nadzor,

 • imamo vzpostavljen sistem obvladovanja dokumentacije,

 • ves čas, ko je lekarna odprta, lahko na predpisan način vrnete neporabljena in pretečena zdravila.